ABOUT US/OM OSS

Kayak Balestrand AS was founded in 2020, by Thomas Tande and Jan Tore Daltveit. The original concept was developed by Thomas Tande in 2015/2016, and run under the name Gone Paddling Balestrand.


_______________________________________________________________________________________________


Kayak Balestrand AS ble stiftet i 2020 av Thomas Tande og Jan Tore Daltveit. Konseptet ble opprinnelig utviklet av Thomas Tande i 2015/2016, og driftet under navnet Gone Paddling Balestrand.


V

MISJON

Our aim is to continue to provide a high quality kayaking experience in the beautiful fjords around Balestrand, and tho develop new exciting kayaking concepts.


Vårt mål er å fortsette å tilby kajakkopplevelser av høy kvalitet i de flotte fjordene rundt Balestrand, og utvikle nye spennende konsepter knyttet til kajakk.

VISJON

Our vision is to promote kayaking and provide an opportunity to experience the joy of kayaking in Norways beautiful fjords. 

_________________________________________________________________________________________________

Vår visjon er å fremme kajakkpadling og tilby en mulighet for å oppleve gleden av kajakkpadling i de nydelige norske fjordene.

LEDELSE

ASSISTING MANAGING DIRECTOR/

NESTLEDER


Jan Tore Daltveit

Telephone/telefon: +4792232807

E-mail/E-post: jantore@kayak-balestrand.no

DEPUTY CHAIRMAN/

NESTLEDER I STYRET


Jan Tore Daltveit


Telephond/telefon: +4792232807

E-mail/E-post: jantore@kayak-balestrand.no


ORGANIZATION NUMBER/ORGANISASJONSNUMMER:

925 355 623


Mail adress/postadresse:

Villavegen 67c

6899 BALESTRAND

Contact/Kontakt

 
 
 
 
 

Copyright © Med enerett